«Знання й освіта - це єдина цінність, що залишається з людиною на все життя»
Ліна Хасан-Бек

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Англійська МОВА

 

Програма вивчення англійської мови дозволяє виробити у слухачів всі навички та вміння, необхідні для вільного володіння англійською: вміння грамотно говорити і писати, сприймати англійську мову на слух, вільно читати, розуміти граматичну структуру мови, володіти багатим словниковим запасом і гарною вимовою.

 

Starter - перший рівень вивчення англійської, розрахований на тих, хто ніколи раніше не вивчав мову. Навчання починається з вивчення алфавіту і основних правил побудови пропозиції. Граматика складається з простих форм частин мови та простих речень. Базовий набір необхідних понять дозволить пояснюватися на побутовому рівні і розуміти стандартний набір фраз. Лексичний запас - 300 слів і словосполучень.


Elementary - наступна сходинка навчання англійської мови, на якій слухачі вивчають основні граматичні конструкції і найпростіші мовні звороти. На даному етапі навчання основний акцент робиться на вивченні основ граматики, розвитку словникового запасу. Після закінчення цього рівня слухачі можуть спілкуватися англійською на елементарному рівні і розуміти англійську мову в загальних рисах. Лексичний запас -600 слів і словосполучень.

Pre-Intermediate - на цьому рівні слухачі вчаться впевнено використовувати на практиці всі основні граматичні конструкції, сприймати на слух англійську мову, читати адаптовану літературу, розвивати навички письмової англійської. Завдяки детальному вивченню та практичному використанню складних граматичних структур, студенти вчаться вільно говорити, читати і розуміти англійську. Лексичний запас -1200 слів і словосполучень.

Intermediate - на цьому рівні слухачі закріплюють свої навички розмовної мови, як у стандартних, так і в нестандартних ситуаціях; освоюють навички ведення дискусії та обміну інформацією; розвивають навички формального і неформального письма, вчаться читати неадаптовану літературу. Вивчення ж граматики на даному рівні носить узагальнюючий характер, відпрацьовуються найбільш часто вживані граматичні конструкції, що використовуються безпосередньо в мові носіями мови. Лексичний запас -1700 слів і словосполучень.

Upper-Intermediate - після проходження даного рівня студенти можуть фіксувати та надавати інформацію за різних обставин, використовувати офіційну та неофіційну мову в різних ситуаціях, дискутувати з двома людьми або більше і вміти підтримати бесіду, з першого разу розуміти основні ідеї тексту, сприймати і вести телефонну розмову, читати газети і журнали і розуміти основні ключові моменти, оперувати простими і складними синтаксичними конструкціями, користуватися різними стилями в написанні листів. Лексичний запас -2300 слів і словосполучень.

Advanced - після проходження цього рівня ви зможете використовувати офіційний і неофіційний стилі мови, швидко говорити на різні теми, знати і вміти застосовувати на практиці ідіоматичні вирази і усталені фрази або словосполучення, розуміти ключові моменти з першого разу і розпізнавати ставлення і думку співрозмовника, писати ділові листи і висловлювати власні почуття і емоції та ін. Лексичний запас -3000 слів і словосполучень.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За даними напрямками курси англійської мови проходять у Тернополі, Луцьку, Рівному, Хмельницьку,

Івано-Франківську та Чернівцях.