«Знання й освіта - це єдина цінність, що залишається з людиною на все життя»
Ліна Хасан-Бек

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Польська МОВА

Програма вивчення польської мови охоплює всі види мовленнєвої діяльності: читання, письмо, сприйняття на слух і розмовну мову. Кінцева мета занять (отримання Карти Поляка, продовження навчання в університетах Польщі – магістерські програми, стажування у Польщі, вступ у ВНЗ цієї країни і т.д.) передбачає пріоритетність вибраних аспектів, необхідних для засвоєння знань, умінь, навичок у конкретній навчальній ситуації. Курс охоплює 72 заняття тривалістю 1,5 астрономічних (2 академічних) годин. Програма навчання передбачає 3 рівні складності, узгоджені з рекомендаціями Європейської мовної ради.

Початковий рівень (Poziom podstawowy) – 18 занять
Програма враховує типові ситуації спілкування, наприклад, покупки, подорожі, телефонні розмови, звернення до лікаря та ін. Після закінчення рівня Ви будете розпізнавати на слух та зможете писати вивчені найбільш поширені слова, словосполучення, окремі прості речення, що звучать в уповільненому темпі. Ви засвоїте найбільш поширені слова та словосполучення, зможете використовувати у мовленні прості речення, робити короткі повідомлення, ставити запитання і відповідати на них, навчитеся починати і закінчувати розмову. Обсяг словникового запасу – 1000 слів.

Середній рівень (Poziom sredni ogolny) – 18 занять
По завершені цього рівня слухачі розуміють найважливіший зміст письмових текстів та усної мови, висловлюються в простій формі на теми, що стосуються повсякденного життя, дозвілля, школи та типових ситуацій на робочому місці. Вміють написати листівку, короткого особистого листа, розуміють основний зміст прочитаних текстів, розпізнавати на слух прості речення та фрази, подані у нормальному темпі. Слухачі можуть розповісти про свої власні інтереси, переживання, мрії та плани, коротко висловлювати свою власну думку, описувати події з минулого, знайомі з найважливішими фактами польської історії та культури. Обсяг словникового запасу – 1500 слів.

Високий рівень (Poziom zaawansowany) – 36 занять
Після завершення даного рівня слухачі без надмірних зусиль розуміють письмові тексти та усну мову із загальної фахової тематики. Можуть плавно і спонтанно, без видимих зусиль спілкуватися у всіх ситуаціях з носіями мови. Знають як приймати участь в дискусіях, у формальних і неформальних ситуаціях, писати довгі тексти на загальні теми та офіційні листи. Можуть висловлюватися з використанням ідіоматичних виразів, диференціюючи відтінки змісту, використовувати офіційну та неофіційну польську мову, що відповідає потребам спілкування. Слухачі без особливих зусиль «схоплюють» основний зміст радіо-, телепередач і неадаптованих оригінальних фільмів. Протягом рівня слухачі засвоюють близько 2500 слів. Загальний обсяг словникового запасу після завершення курсу - 5000 слів.